Месяц: Июнь 2016

Державний регулятор у сфері зв’язку не підтримав законопроект №4663-1 «Про детінізацю ринку азартних ігор в Україні»

Підчас засідання 29 червня своїм рішенням НКРЗІ висловила позицію щодо недоцільності прийняття проекту Закону України “Про детінізацію ринку азартних ігор в Україні” у зв’язку із зауваженнями до нього. НКРЗІ вважає, що покладання обов’язку на оператора, провайдера телекомунікацій щодо обмеження прав на доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України “Про детінізацію ринку азартних ігор в Україні” можливе виключно на підставі судового рішення, прийнятим за позовом Уповноваженого органу. Телекомпалата України погоджується з позицією НКРЗІ в даному питанні. 29 червня ТелПУ направила листи профільним комітетам ВРУ щодо доцільності повернення законопроекту ініціаторам на доопрацювання. Дійсно, в законопроекті зазначені норми, що суперечать європейському законодавству. Адже порушується принцип щодо обмеження лише за рішенням суду доступу абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет. Варто зазначити, що на разі в ВРУ зареєстровано альтернативний законопроект (№4663 від 13.05.2016), який теж становить загрозу гарантованому державою вільному доступу споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг (див. лист Телекомпалати України від 14.06.2016 № 1867). Громадська рада приКомітеті ВРУ з питань свободи слова та інформації також висловила аналогічну позицію щодо зазначеного...

Read More

Лист №1875 від 29.06.2016

Головам профільних Комітетів Верховної Ради України (за списком) Щодо проекту ЗУ реєстрац. № 4663-1 Шановні народні депутати! Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається до Вас з наступного. У Верховній Раді України Вами, як ініціатором зареєстровано за № 4663-1 від 01.06.2016 проект Закону України «Про детінізацію ринку азартних ігор в Україні». Вказаним законопроектом, зокрема, підпунктом 4 пункту 7 розділу ХІІ (Прикінцеві та перехідні положення) пропонуються зміни до частини першої статті 39 Закону України «Про телекомунікації», згідно з якими встановлюються зобов’язання для операторів телекомунікацій обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов’язань». Проте, законопроектом не визначено механізм такого обмеження операторами телекомунікацій. Слід зазначити, що відповідно до статті 9 Основного Закону України – Конституції чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. У свою чергу, статтею 12 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» (від 8 червня 2000 року) передбачено, що якщо надаються інформаційні послуги, які складаються з передачі інформації, що надається одержувачем послуг, всередині мережі зв’язку або надання доступу до мережі зв’язку, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за передану інформацію при умові, що постачальник: a) не є ініціатором передачі; b) не обирає...

Read More

Лист №1871 від 24.06.2016

Міністерство фінансів України Копії: Комітет Верховної ради України з питань податкової та митної політики Комітет Верховної ради України з питань бюджету Комітет Верховної ради України з питань запобігання і протидії корупції Комітет Верховної ради України з питань європейської інтеграції Щодо пропозицій стосовно податкової реформи Як стало відомо у Міністерстві фінансів України відбувається обговорення на робочих групах експертів змін до Податкового кодексу України. Саме тому, Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається з приводу наступного. Власна оцінка ситуації, що склалася у телекомунікаційній сфері та сфері телерадіомовлення при обранні підприємствами юридичного статусу для легалізації діяльності, дозволяє виокремити безліч випадків очевидного зловживання можливістю використання для оптимізації податкових витрат спрощеної системи оподаткування. На наше переконання спрощена система оподаткування має створювати підприємницьку ініціативу, а не призводити до ринкового дисбалансу, використовуватись для податкової оптимізації потужними, але нечесними гравцями. Саме норми Податкового кодексу України мають виключити можливість очевидного зловживання для потужних підприємств, «подрібнюватись» на кілька платників податків, для звітування по отриманих доходах в межах, передбачених спрощеною системою, і в той же час акумулювати фактичні надприбутки в руках «одного власника». Не секрет, що більшість відомих «торгових марок», особливо у сфері телекомунікацій, на сьогодні оформлюють свою діяльність через кількох спрощенців, що формально діють від свого імені, а в реальності є найманими працівниками. Враховуючи таку ситуацію, Телекомпалатою України підготовлено пропозиції до змін у Податковий кодекс України. Порівняльна таблиця зі змінами та коментарями додається. Також принагідно інформуємо, що Міністерством фінансів України вже було висловилено підтримку...

Read More

Телекомпалата України виступає за реформування податкової системи України

24 червня Телекомпалата України взяла участь в Круглому столі УСПП на тему: «Податкова реформа: від стимулів для інвестицій до заходів з протидії зменшенню податкової бази». На круглому столі були присутні народні депутати, зокрема, Голова профільного Комітету ВРУ з податкової та митної політики Ніна Южаніна та Голова Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Телекомпалата України вже неодноразово наголошувала на необхідності внесення змін до Податкового Кодексу України щодо встановлення обмеження для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку – здійснювати діяльність з надання телекомунікаційних послуг та діяльность у сфері телебачення та радіомовлення, оскільки саме така оптимізація податкових витрат призводить до ринкового дисбалансу та використовується для податкової оптимізації потужними підприємствами. На думку Телекомпалати України, існує три основні негативні наслідки при наданнітелекомунікаційних послуг та здійсненні діяльності у сфері телебачення і радіомовлення «спрощенцями»: 1. Порушення конкуренції. Через різні умови оподаткування діяльності платник податку на загальній системі не може за інших рівних умов конкурувати із спрощенцем. 2. Викривлення ринку праці.  За однакових обсягів отриманих доходів на спрощенця лягає значно менше навантаження, ніж на фізичну особу — найманого працівника. А це прямо впливає на недотримання принципу справедливості при оподаткуванні. Використання найманої праці шляхом оформлення працівників як платників єдиного податку призводить до обмеження прав працівників, оскільки формально підприємець не має соціальних гарантій, передбачених трудовим законодавством. 3. Використання системи суб’єктами, діяльність яких має ознаки «надприбуткової». «Не секрет, що більшість підприємств на сьогодні оформлюють свою діяльність через кількох...

Read More

Телекомпалата України надала зауваження та пропозиції до проекту Правил використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж

Своїм листом від 16.06.2016 №1869 Телекомпалата України озвучила зауваження та пропозиції до проекту «Правил використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж», опублікованого на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За результатами розгляду Проекту експерти Телекомунікаційної палати України відмітили ряд суттєвих недоліків, які у подальшому можуть негативно вплинути на розвиток телекомунікаційної інфраструктури країни та призведуть до здорожчання послуг доступу до мережі Інтернет для споживачів. В листі йдеться про виявлені розбіжності у термінології між Проектом та діючим Законом України «Про телекомунікації». Також Телекомпалата України звертає особливу увагу на значне фінансове навантаження для операторів, що зумовлене пропозицією введення щомісячної плати за доступ до об’єктів енергетичної інфраструктури. Телекомунікаційна палата України наполягає на тому, що плата за використання об’єктів енергетичної інфраструктури повинна мати лише одноразовий характер. На сам кінець, Телекомпалата України запропонувала НКРЕКП продовжити строк отримання зауважень та пропозицій до зазначеного проекту та провести робочу нараду з обговорення Правил використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж з рахуванням отриманих зауважень. «Від найперших кроків у розбудові широкосмугового доступу до сьогодення майже для кожного оператора стоїть проблема необґрунтовано завищених цін та немотивованої відмови у розміщенні телекомунікаційних мереж на енергетичних об’єктах. Ми підтримуємо ініціативу НКРЕКП щодо необхідності прийняття єдиних Правил використання об’єктів енергетичної інфраструктури, але за умови дотримання прозорих умов та неупередженості при встановленні тарифів в межах собівартості отриманих послуг» — повідомила Голова Ради Асоціації Тетяна Попова....

Read More

Актуально