Месяц: Октябрь 2015

Щодо проблемних питань розміщення телекомунікаційного обладнання в Києві

Експерти Телекомпалати вважають, що сфера доступу до інфраструктури для розміщення телекомунікаційного обладнання на сьогодні в Україні дуже докладно опрацьована на законодавчому рівні і в достатній мірі зарегульована. Вважаємо, що необхідно мінімізувати підзаконні акти, можливо, доопрацювати існуючі норми, а не приймати нові регуляторні акти. В існуючих законах передбачені повноваження, а також компетенції держорганів і контролюючих організацій окремо по зонам відповідальності: фінансові інспекції, інспекції нагляду в галузі будівництва, телекомунікацій та телебачення (наприклад, архітектурний нагляд, який з вересня до цього ж у веденні місцевих органів влади). Немає необхідності у законному обгрунтуванні для створення додаткових контролюючих підприємств. Київраді насамперед необхідно чесно і прозоро сформулювати мету діяльності, і, виходячи з мети, проаналізувати можливість кваліфіковано використовувати норми чинного законодавства, а не вигадувати бюрократію, в якій закладена корупційна складова. Раніше, 14 липня 2011, Київська міська рада прийняла рішення № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» (далі — Рішення № 378), чим ввела в відносини між телекомунікаційними підприємствами і балансоутримувачем будинків посередника — КП «Київжитлоспецексплуатація». Нещодавно, 3 вересня 2015 року, депутатами КиївРади було прийнято рішення № 943/1807 «Про затвердження Порядку користування об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва при будівництві та експлуатації телекомунікаційних мереж» (далі — Порядок), що ще раз підтвердило статус вказаного КП, як посередницьку структуру. Вважаємо, що Порядок прийнятий з перевищенням передбачених законодавством повноважень Київської міської ради, в зв’язку з тим, що Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не...

Read More

Ринок в очікуванні: провайдери більше не зможуть ховати своїх справжніх власників

Рынок в ожидании: провайдеры больше не смогут прятать своих истинных владельцев Верховной Радой Украины 03.09.2015 принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности средств массовой информации и реализации принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания» (далее — Закон), который вступает в силу с 01.10.2015 года. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/674-19 Основной целью принятия Закона является обязательство телерадиоорганизаций и провайдеров раскрывать структуру собственности, в том числе конечных бенефициарных собственников. Законом внесены изменения, в следующие законодательные акты: 1. ЗУ «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания»: 1.1. Расширены полномочия регулятора в части надзора за соблюдением телерадиоорганизациями и провайдерами программной услуги требований по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках (контроллерах), а именно дополнено ст. 13 указанного выше ЗУ. 1.2. В том числе, внесены изменения в ст. 17 «Акты Национального совета», а именно дополнен п. 2 следующим: «Национальный совет вправе принимать регуляторные акты исключительно в случаях, предусмотренных законом». Также, ст. 17 дополнено частью 5 и 6 следующего содержания: «5. Каждый акт индивидуального действия Национального совета должен содержать мотивировочную часть, в которой указываются следующие сведения: ссылка на норму действующего закона Украины, которая наделяет Национальный совет полномочиями принимать указанный акт индивидуального действия; обстоятельства, с наступлением которых законы Украины связывают возникновение у Национального совета полномочий принимать соответствующий акт, а также ссылки на доказательства, которыми подтверждается наступления таких обстоятельств»  «6. Кроме общих требований, определенных частью пятой настоящей статьи, решение об отказе в...

Read More

Експерта Телекомпалати обрано до Громадської Ради при Державній Регуляторною Службі України

1 жовтня відбулося установчі збори кандидатів до Громадської Ради при Державній Регуляторній Службі України, на якому, зокрема, було розглянуто персональний склад Громадської Ради при Державній Регуляторною Службі. Ксенія Ляпіна, яка відкривала установчі збори, зазначила, що Служба готова підтримати всі ініціативи громадських організацій, які допоможуть бізнесу в порядку дерегуляції скасувати зайві бар’єри для ведення бізнесу. До зазначеної Громадської Ради було обрано експерта Телекомпалати Анну Новак. «Першочергово завданнями по роботі з Громадською Радою є дерегулювання питання доступу до об’єктів інфраструктури для розміщення телеком мереж, діяльності сфери телекому і платного телебачення, а також встановлення рівних умов для ведення бізнесу для всіх гравців ринку без винятків», — так прокоментувала Анна Новак. Членами Громадської Ради прийнято рішення в подальшому проводити такі засідання відкрито і всі, хто не увійшов до його складу, мають право брати участь в засіданнях, що також буде відображено в Положенні про Громадську Раду. Наступне засідання Громадської Ради попередньо заплановано на 20 жовтня, на якому буде обрано Голову та розглянуто проекти Положення про Громадську Раду та Регламент її...

Read More

Актуально