Дорослі телеканали пройшли перевірку моралістів з Нідерландів

У відповідь на запит Телекомунікаційної палати України голандський медіа-регулятор Commissariaat voor de Media підтвердив, що контент телеканалів XXL і Playboy TV, які готуються до запуску в Україні, повністю відповідає правилам Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги, а також Конвенції про транскордонне мовлення. Регуляторний орган Нідерландів Commissariaat voor de Media (далі — CvdM) підтвердив наявність у телеканалів XXL і Playboy TV ліцензії на мовлення та відповідність їх програм вимогам документів Європейського Союзу, насамперед про відсутність у цих програмах контенту, який може завдати значної шкоди неповнолітнім. Відповідні ліцензії було видано телеканалам XXL і Playboy TV терміном на 5 років. У викладеному листі CvdM також звернув увагу на необхідність дотримання постачальниками контенту правил, викладених в Законі Нідерландів про засоби масової інформації від 2008 г. Це означає, що обидві телекомпанії зобов’язані поважати правила Директиви аудіовізуальних медіа-послуг (АВМС), включаючи ті, які стосуються захисту неповнолітніх, оскільки Директива АВМС викладена в Законі Нідерландів про засоби масової інформації. Положення Конвенції про транскордонне мовлення також відповідають положенням Директиви АВМС. Телекомпалата також знаходить вельми цікавою систему захисту неповнолітніх від шкідливого аудіовізуального контенту, реалізовану в Нідерландах. Більше 15 років тому Нідерланди зробили вибір на користь системи спільного регулювання NICAM (Нідерландський інститут класифікації в аудіовізуальній сфері), згідно з якою відповідальність у забезпеченні регулювання покладено на NICAM. Якщо постачальник програмної послуги пов’язаний з NICAM, дотримується часових рамок трансляції дорослого контенту (20.00 і 22.00), а також супроводжує їх трансляцію відповідними символами (позначення віку і змісту відповідно...

Read More